top of page
Terug

Boek  “ De Lustige Heivinken 1930–1986                 Meer dan een knapenkoor ! ”

De vzw De Lustige Heivinken heeft een boek uitgeven over de geschiedenis van het vroegere knapenkoor.

Het is een luxe-uitgave van 602 bladzijden en 950 foto's met verhalen, anekdotes en de gehele historische achtergrond.

Daarenboven zal voor elke periode een hele reeks foto’s worden afgedrukt met inbegrip van jaarfoto’s met vermelding van de namen van de leden.

 Je kan dit boek nog bestellen   voor €60
Stort dit bedrag op rekening   van De Lustige Heivinken
BE92 0689 4417 8223 met   vermelding van je naam en   adres.
Op voorwaarde dat er 50   boeken besteld worden gaat   dit boek herdrukt worden.
Anders wordt het gestorte   bedrag teruggestort.

bottom of page