top of page
Terug

Evenementen 2017

Startschot van een gigantisch project !

 

Naar aanleiding van enerzijds 40 jaar overlijden Br. Arnold (Camiel Van den Eeckhout) – 24 september 2017 om precies te zijn – én anderzijds 30 jaar dat het knapenkoor zijn activiteiten stopzette, werd door het bestuur van de VZW Br. Arnold beslist om een project te realiseren.

De noodzaak om het beschikbare archief te bewaren als erfgoed werd meermaals als agendapunt genotuleerd. Diverse contacten met de stad Genk en de erfgoed-cel hadden al plaatsgevonden. Vooral de erfgoed-cel Mijn Erfgoed, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed en het domein Bokrijk gaven te kennen dat het knapenkoor De Lustige Heivinken met als thuisbasis Waterschei (Sint-Jansschool) een unicum was, enig in zijn soort! Dus bijzonder zinvol om hierrond méér te doen!

De noodzaak om het beschikbare archief zinvol te bewaren maar ook vanuit diverse hoeken bijkomend Heivinken-materiaal te verzamelen kwam aan de orde (ledenbestand, foto’s, reisboeken, verhalen,…).

DE LUSTIGE HEIVINKEN STELLEN TENTOON: “DE LUSTIGE HEIVINKEN HOREN EN ZIEN

Vier periodes Heivinken-geschiedenis

In 1930 richtte Br. Majoor (Arnold Bijnens) vanuit de St-Jansschool Waterschei het knapenkoor op. Vanaf 1932 waren ze al erg populair. Hun talrijke optredens in Limburg waren daar niet vreemd aan. Vooral de optredens voor de Radio K.V.R.O van het N.I.R deden hun populariteit stijgen. Toen al zorgden ze voor een gevarieerd programma. Met zang, voordracht, … wisten ze de toehoorders aardig te bekoren. De krantenknipsels uit die jaren liegen er niet om! Zelfs tijdens WO II bleven ze optreden. Maar in 1945 werd Br. Majoor verplaatst naar Bilzen.

Hiermee wordt de tweede periode van het knapenkoor ingezet die ‘de stille periode’ wordt genoemd. Br. Michel (Jozef Stuer) nam de leiding van het koor in handen. De focus lag in die periode vooral op het opluisteren van parochiale diensten. Zeker waardevolle periode want door zijn inzet bleef het koor verder bestaan.

In 1950 werd Br. Arnold - vanuit de congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen - naar Waterschei gehaald. Naast zijn opdracht als onderwijzer, Chiro-leider, verantwoordelijke van de tuinbouwkring moest hij tevens het knapenkoor De Lustige Heivinken overnemen! Al die taken heeft hij met volle inzet waargenomen! Uiteindelijk was hij 27 jaar een bijzonder gemotiveerd, bekwaam onderwijzer, erg gewaardeerde collega én koordirigent. Onder zijn bezielende leiding verwierf het knapenkoor De Lustige Heivinken naam en faam in binnen- en buitenland!

25 september 1977 een zwarte dag voor het koorleven met het plotse overlijden van Br. Arnold. Zou dit het einde betekenen van het beroemde knapenkoor?!

Gelukkig bood een ex-Heivink - Jaak Jacobs - zich aan om het koor te leiden en dit samen met Moniek Draelants en Gilbert Bongaerts, al jaren trouwe medewerkers van Br. Arnold. Onder zijn leiding werd - gedurende 9 jaar - ontzettend veel verwezenlijkt: 2 musicals, 3 Lp’s, buitenlandse concert- en vakantiereizen, een heus palmares van optredens.

De tentoonstelling gaf een overzicht van 4 periodes uit de geschiedenis van het koor met prachtige groepsfoto’s, overzichtelijke schema’s, … alsook foto’s van gewaardeerde medewerkers, huiscomponisten, … In totaal werden duizenden foto’s gedigitaliseerd.

De 10-daagse tentoonstelling die op donderdag 14 september 2017 om 19u30 officieel werd geopend in het Casino van Waterschei door de Heer Sven Gatz, Vlaams Minister van Cultuur is eigenlijk de tweede tentoonstelling van dit koor!

In 1980 vierde het knapenkoor immers zijn 50ste verjaardag. De bezielers van de tentoonstelling toen waren Br. Willy Debeuf en de heer Frans Vanstiphout. De tentoonstelling was toen te bezichtigen in de Technische School St-Lodewijk.

DE LUSTIGE HEIVINKEN HULDIGEN hun OVERLEDENEN met AVONDWAKE

De vzw Br. Arnold organiseerde op zondag 17 september om 19 uur ook een AVONDWAKE, een ogenblik - om naast al die feestelijkheden – stil te worden. Een dankbaar herdenken aan al diegenen die er ooit bij waren maar ons ontvielen: dirigent(en), medewerkers én ex-Heivinken. Hun stem zal altijd te horen zijn via de muziek, de liederen, de musicals.

Een intiem, sfeervol en sober gebeuren.

Op 25 september 2017 was het exact 40 jaar geleden dat Broeder Arnold, dirigent van het knapenkoor “De Lustige Heivinken” plots overleed. Een moment om hem en ‘alle overledenen’ te gedenken.

Het intieme kerkhof van de congregatie van de Broeders van de Christelijke scholen – verscholen in het groen - waar 2 dirigenten (Br Majoor en Br Arnold) begraven liggen – was dé uitgelezen plek voor een sobere, sfeervolle herdenking.

Br. Arnold is en blijft de centrale figuur! Na 40 jaar blijven de verhalen opborrelen: prachtige herinneringen aan een bijzonder mens.

Maar de jarenlange aanwezigheid van de Broeders van de Christelijke Scholen in Waterschei en Genk, hun degelijk onderwijs én hun inzichten betreffende ‘totale ontplooiing van het kind’ zijn ons niet ontgaan. Dus ook een hommage aan de medebroeders die ooit betrokken waren bij het koor, al dan niet begraven in Bokrijk.

Tijdens onze maandenlange zoektocht naar ex-Heivinken kregen we natuurlijk geregeld te maken met droevig nieuws: zoon, echtgenoot of broer is niet meer… Hun stem is verstomd, er is stilte rond hen. Maar ze zijn een deel van het Heivinken-geheel! Momenteel hebben we een lijst van zo een 180 ‘overleden’ Heivinken.

Zelfs de voorbije maanden verschoven namen van de ledenlijst naar ‘de lijst van overledenen’! Dat doet iets met je! Je hebt hen voordien nog gecontacteerd – blij elkaar gevonden te hebben - met hen een babbel gehad en plots een droevige mededeling! Ze keken zo uit naar september maar plots kan het niet meer zijn !

Bij ontmoetingen komen ook de verhalen naar boven van de jonge Heivinken die overleden zijn toen ze ‘zangertje’ waren. Je hoort, voelt nog altijd de impact die deze gebeurtenis op de ex-leden maakte. Ze zijn hen niet vergeten! Het knapenkoor vormt immers een hechte vriendengroep! Ze zijn fier ‘Heivink’ geweest te zijn en dat schept een band! De overleden vrienden horen erbij! Hoe ze hun overleden vrienden zagen, wat die voor hen betekenden en wat ze bij het verlies – nu nog voelen - willen ze uitdragen en verwoorden door middel van hun getuigenis.

De families die hun zoon, echtgenoot of broer op latere leeftijd verloren waardeerden ten zeerste dat wij een

HULDEMOMENT op het programma plaatsen! Ze reageerden erg geëmotioneerd en ervaarden dit als hartverwarmend.

Nadien volgde een samenzijn als ontmoetingskans om elkaars verhaal te kunnen delen.

De ex-leden van het voormalig knapenkoor De Lustige Heivinken en hun familie hebben elk hun eigen verhaal van pijn en verdriet, van tegenslagen, van verwerken. Sommigen bewandelden een moeilijk parcours, … Ons één voelen, ons in dit samenzijn gesterkt weten is de boodschap die we willen geven. Dit samenzijn is een ontmoetingskans, mensen kunnen/mogen hun verhaal doen.

Daarom is er – na de plechtigheid – ontmoetingsmogelijkheid in de kantine van Bokrijk Sport.

DE LUSTIGE HEIVINKEN BELUISTEREN: RELEASE CD ’s

In de loop van 56 jaar heeft het knapenkoor De Lustige Heivinken heel wat fonoplaten geproduceerd: 1 gouden plaat, 13 langspeelplaten en 9 singles. De meeste werden uitgegeven door Philips en Eufoda, later werden ze uitgegeven in eigen beheer.

Van de bestaande opnames zijn - buiten de LP’s - nog de originele studiobanden bewaard gebleven.

Alle bestaande muziek: LP’s, studiobanden, radio-opnames, TV-fragmenten werd intussen gedigitaliseerd met de financiële steun van de Provincie en de erfgoedcel Mijn-erfgoed.

 

Na veelvuldig advies werd een selectie gemaakt van verschillende LP’s. Op donderdag 14 september werden twee nieuwe CD’s gereleaset:

  • Eén CD met volksliederen uit de 3 LP ‘s

  • Eén CD met muziek van de drie musicals

 

DE LUSTIGE HEIVINKEN VERTELLEN HUN VERHAAL: VERHALENROUTE

Op zaterdag 23 september 2017 – tussen 13u30 en 17 uur kon ieder -met een brochure ‘De verhalenroute’ in de hand en op eigen tempo - verschillende locaties bezoeken in de wijk Waterschei die te maken hadden met de geschiedenis van het knapenkoor De Lustige Heivinken o.a. het Mijngebouw van de koolmijn, de Christus Koningkerk, het Parochiecentrum, het oude schoolgebouw van Stella Maris, de kapel van het vroegere klooster, de St. Jansschool, …

De verschillende plaatsen waren duidelijk bewegwijzerd en de volgorde van bezoek kon je zelf bepalen.

Op elke plaats werd er om het half uur een programma gestart dat bestond uit een visueel onderdeel, een korte vertelling en een muzikale omlijsting.

Dit alles werd gebracht door ex-Heivinken, waarbij alle mogelijke activiteiten én de vier periodes van het koor aan bod komen. Op alle plaatsen liep er een programma om: 14u - 14u30 - 15u - 15u30 - 16u - 16u30 - 17u

DE LUSTIGE HEIVINKEN KOMEN TERUG SAMEN - REUNIE

Stel je voor: ex-Heivinken uit een periode van ‘56 jaar Heivinken-geschiedenis’ die elkaar zullen ontmoeten! Zondag, 24 september 2017 wordt THE DAY voor de knapen van weleer.

24 september 1977

Precies 40 jaar geleden hadden wij – Moniek en Gilbert - als nauwe medewerkers van Br. Arnold zoals gewoonlijk wéér een drukke dag: voormiddag repetitie met het aankomend koor, namiddag 2 optredens. En dan plande Br. Arnold een ‘ontspannende avond-uitstap’ … naar Hasselt kermis: wat rondkuieren, iets eten en drinken, een babbel met als doel: praten over de toekomst nl de nieuwe musical ‘Met het hart van een clown’ waarvan de tekst net voorgelegd was door René Swartenbroekx én praten over de ontwikkelingen betreffende de reis naar Amerika-Canada!

Die nacht van zaterdag op zondag viel alles plots stil: Br. Arnold was niet meer!

 

Naast de al georganiseerde reünies werd dit een UNIEKE EDITIE

Een hommage aan Br. Arnold maar ook aan alle dirigenten, aan alle ex-Heivinken en alle medewerkers (repetitoren, leiders, techniekers, ouders, …) door samen te zijn in Waterschei Casino Modern - concertheimat van het voormalige knapenkoor!

De geschiedenis van 56 jaar knapenkoor De Lustige Heivinken leefde weer op dankzij de warme ontmoetingen, de vele verhalen en anekdotes, de muziek, …

Een intense zoektocht van ruim 10 maanden naar ex-leden van ‘56 jaar Heivinken-geschiedenis’ werd opgezet naar de ex-leden uit de vier periodes: Br. Majoor, Br Michel, Br. Arnold en Jaak Jacobs.

Prachtig resultaat bereikt! Momenteel beschikken we over de namen van 950 ex-leden (190 overledenen), van 650 hebben we de contactgegevevens. Een 30-tal ex-leden van het koor hebben zich over héél de wereld verspreid! Helaas… van zo een 160 hebben we nog géén gegevens.

Niet alle namen van ex-Heivinken hebben we gevonden. We konden ons enkel baseren op foto’s waarbij namen werden genoemd, reisboeken met een deelnemerslijst erin (niet alle reisboeken bevatten echter dergelijke lijst) én twee inschrijvingsboeken. Maar het resultaat mag er zijn !

Het feestprogramma werd ingezet met een academische zitting op zondag 24 september 2017 om 14 uur met als gastsprekers o.a. burgemeester Wim Dries en Minister van welzijn Jo Vandeurzen.

Daarna volgde een receptie en toen … toen was er feest!

bottom of page